Идеята зад „Био машини“

Машините на биомаса са екологичен проект, който няма край, винаги ще се връщам към темата за агрегата между биологичния агрегат и машината. Идеята се роди благодарение на откриването на нанотехнологиите и начина за проникване в нанопространството на нашата планета.

inquiry
inquiry
inquiry
inquiry